Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 70880874

Aktualna strona: 2189609

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Nauczyciel Przedmiotów Teoretycznych w zawodzie Fryzjer w Zespole Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie


OFERTA PRACY DLA NAUCZYCIELA TEORETYCZNYCH PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W ZAWODZIE FRYZJER W ZESPOLE SZKÓŁ RZEMIEŚLNICZYCH W SZCZECINIE      UL. CHMIELEWSKIEGO 19

Warunki zatrudnienia:

 1. Branżowa Szkoła I° Nr 5 w Szczecinie
 2. Przedmiot: teoretyczne przedmioty zawodowe w zawodzie fryzjer
 3. Ilość wakatów: 1
 4. Liczba godzin dydaktycznych: 7
 5. Termin rozpoczęcia pracy:  01.09.2018r.
 6. Ważność ogłoszenia:  30 kwiecień 2018r.

STANOWISKO  - NAUCZYCIEL TEORETYCZNYCH PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W ZAWODZIE FRYZJER

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie następujących dokumentów:

 • List motywacyjny, życiorys CV, kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie oraz wykształcenie
 • Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.


Termin i miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie placówki lub przesłać do szkoły w terminie do 30.04.2018 r. (decyduje data wpływu).

Zespół Szkół Rzemieślniczych ul. Chmielewskiego 19, 71 – 028 Szczecin

Tel. 91 482 03 28

E-mail : zsrz@miasto.szczecin.pl


Data wygaśnięcia: 30.04.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin