Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 69722588

Aktualna strona: 2113868

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Sprzątaczka w VI Liceum Ogólnokształcącycm w Szczecinie


Oferta pracy na stanowisko SPRZĄTACZKA w VI Liceum Ogólnokształcącym
im. Stefana Czarnieckiego w Szczecinie, ul. Jagiellońska 41, 70-382 Szczecin

 

VILiceum Ogólnokształcące w Szczecinie poszukuje pracownika na stanowisko sprzątaczki:

1. Umowa o pracę na czas określony od 01 sierpnia 2018 r.,

2. Wymiar czasu pracy – 0,75 etatu

3. Praca od poniedziałku do piątku, dwuzmianowa w godzinach: 9.00-15.00/15.00-21.00

4. Zakres czynności obejmuje:

a) utrzymanie czystości na terenie obiektów (szkoła i sala gimnastyczna) oraz przyległych do nich chodników i terenu zielonego,

b) dbałość o bezpieczeństwo uczniów,

c) inne prace zlecone przez dyrektora stosowne do zajmowanego stanowiska.

5. Od kandydatów oczekujemy:

a) wykształcenia minimum zawodowego

b) umiejętności organizowania własnej pracy,

c) motywacji i chęci do działania,

d) odpowiedzialności za powierzone zadania,

e) umiejętności pracy w zespole

6. Wymagane dokumenty:

  • CV

Oferty prosimy kierować na adres: VI Liceum Ogólnokształcące ul. Jagiellońska 41,
70-382 Szczecin lub sekretariat@lo6.szczecin.pl

Zgodnie z art. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie: VI Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Szczecinie, ul. Jagiellońska 41,
70-382 Szczecin, mail: sekretariat@lo6.szczecin.pl, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w VI LO możliwy jest pod numeremtel. 48 91 85 22 093 lub pod adresem mail: iod@spnt.pl, Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia j/wo ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 108) w celu rekrutacji do pracy w VI LO w Szczecinie. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Padanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Data wygaśnięcia: 31.08.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin