Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym Nr 4 w Szczecinie


 

Oferta pracy na stanowisko nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym nr 4 w Szczecinie

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

 1. Stanowisko: nauczyciel
 2. Ilość  wakatów:1
 3. Wymiar zatrudnienia: 25/25
 4. Informacje o wakacie:umowa na czas określony (zastępstwo od 01.09.2022 r. do 31.08.2023 r.)
 5. Ważność oferty: 29.07.2022 r.
 6. Wymagane wykształcenie: wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym
 7. Wymagania dodatkowe: łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy w zespole,odpowiedzialność, pracowitość, systematyczność, umiejętność radzenia sobie ze stresem, wysoka kultura osobista. 

Dane adresowe:

 1. Nazwa przedszkola: Przedszkole Publiczne nr 4
 2. Miejscowość: Szczecin
 3. Kod pocztowy: 71 – 431
 4. Ulica:Michała Kleofasa Ogińskiego 9
 5. Telefon: 91 422 22 81
 6. E-mail: pp4@miasto.szczecin.pl

 

Wymagane dokumenty:

 

 1. List motywacyjny,
 2. CV z danymi teleadresowymi do kontaktu,
 3. Referencje z ostatniego miejsca pracy (jeśli kandydat posiada).

 

Wymagane dokumenty w późniejszych etapach rekrutacji:

 1. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, inne kwalifikacje, uprawnienia,
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia, referencje),
 3. Zaświadczenie o niekaralności,
 4. Kwestionariusz osobowy zawierający adres i nr PESEL (druk w placówce).

 

 

Oferty należy składać do dnia 29.07.2022 r. na adres:

Przedszkole Publiczne nr 4

ul. Ogińskiego 9

71-431 Szczecin

lub drogą elektroniczną na adres:

e-mail pp4@miasto.szczecin.pl

 

Oferta powinna być opatrzona oświadczeniem:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).”

 

Można dodać również inną, krótką klauzulę, która pozwoli na użycie danych kandydata ponownie. Brzmieć może ona następująco:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

 

 

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 4 w Szczecinie. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Przedszkolu Publicznym nr 4 znajdują się na stronie internetowej pod adresem:https://pp4szczecin.szkolnastrona.pl/p,6,rodo

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

Kandydaci  zostaną poinformowani drogą telefoniczną lub na podany adres e –mail o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone.

Data wygaśnięcia: 29.07.2022 r.

 


Data wygaśnięcia: 29.07.2022

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2022/07/01, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2022/07/01 08:43:30
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2022/07/01 08:43:30 nowa pozycja