Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 69722700

Aktualna strona: 2113893

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Konserwator w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szczecinie


Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Szczecinie ogłasza nabór na stanowisko konserwatora w wymiarze pełnego etatu od 01.08.2018 r.
 

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

Miejsce pracy: MOW ul. Kamienna 22 71-883 Szczecin

Stanowisko: konserwator

Etat: pełen
Ważność ogłoszenia: do 25 lipca 2018r.
Zatrudnienie: umowa o pracę od 01.08.2018r.

 

Wymagania dodatkowe:

prawo jazdy kat. B. (warunek konieczny)

uprawnienia energetyczne grupa I do 1 kv (mile widziane)

pożądane umiejętności i cechy: sumienność, uczciwość, komunikatywność, punktualność

 

Zakres obowiązków:

 1. Dozorowanie terenu należącego do szkoły i sprawdzanie stanu technicznego sprzętów, urządzeń, ogrodzenia.
 2. Wykonywanie bieżących konserwacji oraz napraw sprzętów i urządzeń wchodzących w zakres czynności ślusarza, stolarza i hydraulika w tym:
  1. naprawy i renowacja ławek, stolików, szaf i innych mebli,
  2. konserwacja, naprawa i wymiana zamków, uchwytów okiennych, klamek, zawiasów,
  3. drobne naprawy hydrauliczne (wymiana kranów, udrażnianie instalacji, wymiana  umywalek, sedesów itp.),
  4. udrażnianie rynien,
  5. naprawa ogrodzenia zewnętrznego;
  6. malowanie pomieszczeń oraz ogrodzenia zewnętrznego (płot, furtka i brama
      wjazdowa itp.),
  7.  uzupełnianie niewielkich ubytków w ścianach.
 3. Dbałość o sprawne działanie urządzeń gazowych, cieplnych i wodno-kanalizacyjnych.
 4. Niezwłoczne zabezpieczanie stwierdzonych uszkodzeń.
 5. Prowadzenie magazynu narzędzi; dbałość o właściwą eksploatację i konserwację
   powierzonych narzędzi.
 6. Przestrzeganie: obowiązujących regulaminów, przepisów BHP, ppoż. oraz przepisów sanitarnych.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w szkole, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił 0 %.
 

Wymagane dokumenty:

 1. CV,
 2.  list motywacyjny,
 3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych( Dz. U. nr 101, poz. 926 ze zmianami).
   

Oferty prosimy kierować na adres:

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

 1. ul. Kamienna 22 71-883 Szczecin -Skolwin

lub

 1. email: mow@miasto.szczecin.pl

 

Termin składania ofert: 25.07 br. do godziny 14.00.

 

Na rozmowę kwalifikacyjną kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e – mailem.


Data wygaśnięcia: 25.07.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin