Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 72612524

Aktualna strona: 2333213

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Pomoc Kuchenna w Przedszkolu Publicznym Nr 11 w Szczecinie


OFERTA PRACY DLA PRACOWNIKA OBSŁUGI
W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 11 W SZCZECINIE, OS. KASZTANOWE 54

 1. Szczegóły dotyczące ogłoszenia:
  • Stanowisko: pomoc kuchenna;
  • Ilość wakatów: 1
  • Wymiar etatu: 40/40
  • Rodzaj umowy: umowa na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony
  • Ważność ogłoszenia: 19.10.2018 r. godz. 15:00
 2. Dane adresowe:
  1. Nazwa placówki: Przedszkole Publiczne nr 11
  2. Miejscowość: Szczecin
  3. Kod pocztowy: 70-895
  4. Ulica: Osiedle Kasztanowe 54
  5. Telefon: 914616812
  6. E-mail: pp11@miasto.szczecin.pl
 3. Niezbędne wymagania:
  1. Posiada wykształcenie co najmniej podstawowe.
  2. Kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
  3. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  4. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku pomoc kuchenna
 4. Wymagane dokumenty:
  1. CV z opisem dotychczasowej działalności zawodowej;
  2. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
  3. Kserokopie dokumentów o posiadanych dodatkowych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach;
  4. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy;
  5. Oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
  6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
  ( t.j. Dz. U. z 2016 poz. 922).
 5. Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w placówce Przedszkola Publicznego nr 11 w Szczecinie, os. Kasztanowe 54 lub przesłać na adres pp11@miasto.szczecin.plw terminie do 19.10.2018 r. godz. 15:00

 

Mile widziana osoba z doświadczeniem, która mogłaby pełnić f


Data wygaśnięcia: 19.10.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin