Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 71810319

Aktualna strona: 2267030

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Księgowy w Szkole Podstawowej Nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie


Nabór na wolne stanowisko urzędnicze księgowy

 

Szkoła Podstawowa nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi   im. Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców                                          

  ul. Grodzka 23, 70-543 Szczecin

 

Stanowisko:księgowy/księgowa                                                                                                            

Wymiar zatrudnienia : 3/8 etatu                                                                                                         

 Data zatrudnienia:      listopad 2018 r.                                                                                                 

 Forma zatrudnienia:  umowa o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia                           

Ważność ogłoszenia:  do 30 listopada 2018 r.
 

Obowiązki:

1. naliczanie i kontrola płatności za pobyt i wyżywienie dzieci w Przedszkolu

2. terminowe przekazywanie wszelkich niezbędnych analiz, rozliczeń i sprawozdań

3. przygotowanie dokumentów do rejestru VAT

Niezbędne wymagania:
1. obywatelstwo polskie,
2. wykształcenie minimum średnie, mile widziane wyższe, staż minimum dwa lata,
3. niekaralność za przestępstwa umyślne,
4. brak przeciwwskazań lekarskich do pracy na ww. stanowisku,
5. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
6. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7. nieposzlakowana opinia,                                                                                                                                                                                                                             

 Wymagania dodatkowe:
1. doświadczenie zawodowe w placówce oświatowej,                                                                                       

2. umiejętność samodzielnej organizacji pracy,                                                                                                  

3. umiejętność pracy w zespole,                                                                                                                       

4. sumienność, dokładność, odpowiedzialność.                                                                                               

5. umiejętność obsługi komputera, 

 Wymagane dokumenty:
1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),                                                                     

2. list motywacyjny,                                                                                                                                           

3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
4. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia),
6. referencje z dotychczasowych miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada),
7. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
8. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
9. oświadczenie kandydata o treści: „nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,                           10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).                                                                            

11. kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność (jeżeli kandydat takie posiada i zamierza skorzystać z uprawnień jakie daje art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych) soby zainteresowane prosimy o złożenie następujących dokumentów:

Oferty prosimy kierować na adres:

Szkoła Podstawowa nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi   im. Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców                                                                                          

ul. Grodzka 23  70-543 Szczecin                                                                                                                                                       

91 4332-924


Data wygaśnięcia: 30.11.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin