Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 69828972

Aktualna strona: 2121054

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Konserwator w Zespole Szkół Nr 3 w Szczecinie


Oferta pracy na stanowisku konserwator w Zespole Szkół nr 3

w Szczecinie

Dyrektor Zespółu Szkół nr 3w Szczecinie zatrudni pracownika na stanowisku konserwator

 

Ilość Etatu: 1 etat

Zatrudnienie: od 01.03.2018 r.

Praca zmianowa tydzień na tydzień (6.30 – 14.30 / 7.00 – 15.00)

Umowa o pracę na czas określony

Zakres obowiązków na stanowisku pracy konserwatora:

 

 1. Dbanie o należyty stan budynków szkolnych oraz innych składników majątku trwałego
  i wyposażenia szkoły wykonywanie prac naprawczo-remontowych w budynkach szkolnych oraz na terenie przyległym, a w szczególności:
 2. zabezpieczanie instalacji wodnych, sanitarnych i elektrycznych przy awariach wymagających naprawy przez specjalistyczne firmy,
 3. nadzór, konserwacja i naprawa urządzeń sanitarnych,
 4. nadzór, konserwacja i naprawa instalacji elektrycznych,
 5. nadzór, konserwacja i naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i węzłów cieplnych,
 6. nadzór, konserwacja i naprawa stolarki drzwiowej i okiennej,
 7. wykonywanie robót ślusarskich: wymiana i naprawa zamków drzwiowych i meblowych itp.,
 8. wykonywanie robót hydraulicznych: wymiana i naprawa baterii, spłuczek, rur, syfonów, uszczelek itp.,
 9. wykonywanie robót stolarskich: naprawa mebli szkolnych itp.,
 10. wykonywanie robót ogólnobudowlanych: naprawa tynków ścian i sufitów, naprawa posadzek, wykładzin, elementów ogrodzenia itp.,
 11. wykonywanie bieżących napraw sprzętu i wyposażenia pomieszczeń szkolnych,
 12. Udział w pracach związanych z przygotowaniem imprez szkolnych: egzaminów, apeli, akademii
 13. Udział przy generalnych pracach porządkowych, współpraca z pozostałymi pracownikami obsługi Szkoły przy wykonywaniu niektórych ciężkich prac (przenoszenie mebli i sprzętu itp.)
 14. Czynny udział w pracach porządkowych wykonywanych przez młodzież na rzecz szkoły oraz zabezpieczenie sprzętu i narzędzi,
 15. Pilnowanie pomieszczeń i mienia szkolnego podczas prowadzenia remontów przez firmy zewnętrzne,
 16. Prowadzenie zeszytu konserwatora, terminowe wykonywanie prac zapisanych
  w zeszycie oraz odnotowywanie w nim wykonanych już prac,
 17. Troska o wyposażenie warsztatu w niezbędny sprzęt, narzędzia i materiały, dokonywanie zakupów w uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym,
 18. Obsługa elektronarzędzi,
 19. Udrażnianie rynien,
 20. Dbanie o stan techniczny powierzonego sprzętu i mienia szkolnego oraz informowanie bezpośredniego przełożonego o wszystkich zauważonych usterkach i przejawach nieposzanowania mienia przez uczniów.
 21. Prace porządkowe na terenach szkolnych: sprzątanie śmieci, grabienie liście, odśnieżanie, posypywanie solą i piaskiem, zabezpieczanie przed gołoledzią wszystkich powierzchni dróg, chodników i parkingów, będących ciągami komunikacyjnymi dla pieszych,
 22. Prace pielęgnacyjne terenów zielonych: koszenie trawy, wyrównywanie terenu, sadzenie i przycinanie roślin,
 23. Udostępnianie uprawnionym pracownikom i osobom z zewnątrz (pracownik ZWiK, SEC, ENEA) liczników, instalacji i tablic rozdzielczych itp.,
 24. Pomoc przy dokonywaniu zakupów dla Szkoły oraz przy ich rozładunku,
 25. Doręczanie pism urzędowych na polecenie przełożonego,
 26. Znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i instrukcji w zakresie realizacji zadań i obowiązków służbowych, w szczególności: regulaminu pracy, przepisów bhp i ppoż. oraz przepisów sanitarnych,
 27. Wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb Szkoły zleconych przez bezpośredniego przełożonego lub dyrektora Szkoły.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie następujących dokumentów:

 • CV
 • oryginały dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • oryginały świadectw pracy,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922),

           

Termin zgłaszania ofert: od 01.02.2018 r. do 23.02.2018 r. osobiście do kierownika gospodarczego

adres: Zespół Szkół Nr 3 w Szczecinie

ul. Józefa Sowińskiego 1

70-236 Szczecin

Wszelkie informacje udzielane są pod nr telefonu: 91-44-89-003 wew. 125


Data wygaśnięcia: 23.02.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin