Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 71810359

Aktualna strona: 2267035

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Pomoc nauczyciela w Szkole Podstawowej Nr 16 w Szczecinie


Oferta pracy na stanowisku pomocy nauczyciela w Szkole Podstawowej nr 16 w Szczecinie.

Miejsce pracy : Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Chobolańska 20, 71-023 Szczecin

 

  

Forma zatrudnienia : umowa o pracę na czas określony  -  0,25 etatu, tj. 10/40 tyg.

 

Do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania niezbędne:

  1. Wykształcenie co najmniej średnie.   
  2. Zna specyfikę pracy z dziećmi .
  3. Posiada obywatelstwo polskie.
  4. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
  5. Nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne.
  6. Reprezentuje wysoki poziom kultury osobistej.

 

Zadania: wsparcie nauczyciela klasy w prowadzonych przez niego zajęciach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

Oferty prosimy kierować na adres:

Szkoła Podstawowa nr 16

ul. Chobolańska 20

71-023 Szczecin

email:sekretariat@sp16.szczecin.pl  lub osobiście

Data wygaśnięcia: 11.11.2018r.

 

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie:

 Szkoła Podstawowa Nr 16, im. Szczecińskich Olimpijczyków w Szczecinie

 ul. Chobolańska 20,71-021 Szczecin; mail:sekretariat@sp16.szczecin.pl

Inspektorem Ochrony Danych jest Pani:

Joanna Litwin, e-mail:iod@spnt.pl, tel. 48 918522093


Data wygaśnięcia: 11.11.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin