Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Sekretarz szkoły w Szkole Podstawowej Nr 7 w Szczecinie


 

 

OFERTA PRACY DLA SEKRETARZA SZKOŁY  W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7
IM. HELENY RASZKI W SZCZECINIE

 

 1. Szczegóły dotyczące ogłoszenia:
  • Stanowisko: sekretarz szkoły;
  • Ilość wakatów: 1;
  • Wymiar etatu: 1;
 2. Rodzaj umowy:  umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony;
  • Praca w godzinach 7:30 -15:30;
  • Ważność ogłoszenia: 15.07.2022 r.
 3. Dane adresowe:
 4. Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 7 im. Heleny Raszki
 5. Miejscowość: Szczecin
 6. Kod pocztowy: 71-793
 7. Ulica: Złotowska 86
 8. Telefon: 91-426-98-30; 91 426-89-30
 9. E-mail: sekretariat@sp7.szczecin.pl
 10. Niezbędne wymagania:
 11. Wykształcenie minimum średnie oraz pięcioletni staż pracy na stanowisku związanym z prowadzeniem sekretariatu szkoły lub na stanowisku o podobnym charakterze;
 12.  Obsługa urządzeń biurowych;
 13. Znajomość oraz umiejętność obsługi programów komputerowych;
 14. Dobra organizacja pracy własnej;
 15. Odpowiedzialność, pracowitość, systematyczność, kreatywność, wysoka kultura osobista, odporność
  na stres, umiejętność  pracy pod presją czasu;
 16. Obywatelstwo polskie:
 17. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 18. Stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy na w/w stanowisku.
 19. Zakres obowiązków:
 20. Przyjmowanie oraz ewidencjonowanie korespondencji przychodzącej;
 21. Przygotowanie, rejestracja oraz wysyłanie korespondencji;
 22. Obsługa poczty elektronicznej;
 23. Przyjmowanie oraz przekazywanie wiadomości;
 24. Prowadzenie ewidencji uczniów w księgach i ewidencjach szkolnych;
 25. Kontrola realizacji obowiązku szkolnego;
 26. Prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania dotyczącej dokumentów szkolnych;
 27. Wydawanie oraz przyjmowanie od nauczycieli arkuszy ocen;
 28. Wprowadzanie do idziennika danych dotyczących uczniów oraz rodziców/ opiekunów prawnych;
 29. Wprowadzane danych do SIO dotyczących uczniów;
 30. Sporządzanie czystopisów pism służbowych;
 31. Ewidencja nieobecności pracowników szkoły;
 32. Udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby kierowanie do osób odpowiedzialnych za daną sprawę;
 33. Obsługa programu NABÓR;
 34. Wyrabianie legitymacji szkolnych i kart rowerowych oraz ich ewidencja;
 35. Współpraca z organem prowadzącym oraz organem nadzoru pedagogicznego;
 36.  Ewidencja biletów oraz znaczków pocztowych;
 37. Prowadzenie kasy szkoły – gospodarki kasowej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz procedurami i instrukcjami w szkole, dokumentowanie wszelkich operacji gotówkowych w programie KASA.
 38. Wymagane dokumenty:
 39. CV z opisem dotychczasowej działalności zawodowej;
 40. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 41. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy;
 42. Oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim oraz że ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 43. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Szkołę Podstawową nr 7
  im. Heleny Raszki w Szczecinie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie
  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.I.2016.119.1
  ze zm.)
 44. Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 7
im. Heleny Raszki w Szczecinie lub przesłać do szkoły w terminie do 15.07.2022 r.
godz. 15:30,  lub przesłać na adres e-mail: sekretariat@sp7.szczecin.pl.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy znajduje się na stronie: sp7.eu (zakładka RODO).


Data wygaśnięcia: 15.07.2022

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2022/06/23, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska, wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2022/06/23 09:57:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2022/06/23 09:57:58 nowa pozycja