Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 71810445

Aktualna strona: 2267054

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Dozorca w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Szczecinie


Oferta pracy na stanowisku DOZORCA w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1
w Szczecinie

Dyrektor SOSW Nr 1 w Szczecinie, przy ul. Polickiej 3, zatrudni pracownika:

 • na stanowisko: DOZORCA
 • wymiar etatu: 0,5 etatu
 • Informacje o wakacie: umowa o pracę
 • Informacje o wakacie: zatrudnienie od 12.11.2018 r.
 • Ważność ogłoszenia: do 12.11.2018r.

 Dane adresowe:

SOSW Nr 1 w Szczecinie

ul. Policka 3

71-837 Szczecin

(91) 453-88-80    

sosw1@miasto.szczecin.pl

 

Zakres Obowiązków:

1.   SPRZĄTANIE OBIEKTU WEWNĄTRZ SOSW NR 1 ORAZ PRACE PORZADKOWE NA TERENIE ZENĘTRZNYM

 

Wymagane dokumenty:

1.    CV,

2.    Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Szczecinie, ul. Policka 3, 71-837 Szczecin w celu prowadzenia bieżących i przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Szczecinie, ul. Policka 3, 71-837 Szczecin

Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

 Oferty należy składać w terminie do dnia 11.11.2018r. w sekretariacie SOSW Nr 1 ul. Policka 3 Szczecin lub drogą e-mail: sosw1@miasto.szczecin.pl

Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu: tel. 91- 4538-880

 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 1. Administratorem Państwa danych osobowych  jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
  Nr 1  Z Administratorem można skontaktować się listownie:  ul. Policka 3 71-837 Szczecin,
   e-mailowo: sosw1@miasto.szczecin.pl.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Joanna Litwin, z którym można się skontaktować pod numerem telefonu +48918522093 lub adresem email: iod@spnt.pl.
 3. Państwa dane kontaktowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wskazane stanowisko pracownicze , na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59)
  2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
  3. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

 


Data wygaśnięcia: 11.11.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin