Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 66185537

Aktualna strona: 1912666

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Ofeta pracy na stanowisko Starsza Sprzątaczka w Szkole Podstawowej Nr 48 w Szczecinie


oferta pracy na stanowisku:
 

Starsza sprzątaczka w Szkole Podstawowej nr 48 w Szczczecinie  ul. Czorsztyńska 35 , 71 - 201 Szczecin
 

Szczegóły ogłoszenia:
Stanowisko – starsza sprzątaczka

 
1. Umowa o pracę od  01 grudnia 2018r.

2. Wymiar czasu pracy – 0,50  etatu
3. Praca w godzinach – zmianowa

4. Zakres czynności  obejmuje przede wszystkim:
    a. Utrzymywanie w czystości i porządku przydzielonego rejonu , zgodnie
        z wymogami  higieny szkolnej,
    b. Dbałość o bezpieczeństwo uczniów i sprzętu szkolnego

5. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:
    -  Odpowiedzialność, sumienność, dokładność
    -  Umiejętność pracy w zespole
    -  Umiejętność organizacji pracy
    -  Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku mile widziane

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie następujących dokumentów:
a. CV
b. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
    w ofercie pracy zgodnie z Ustawą o Ochronie danych Osobowych.

 Dokumenty należy składać do dnia  30.11.2018r. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 

Oferty prosimy kierować na adres:

Szkoła Podstawowa nr 48  ul. Czorsztyńska 35  -   71 – 201  Szczecin lub  email: sp48@miasto.szczecin.pl

Zgodnie z art. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie: Szkoła Podstawowa Nr 48  w Szczecinie ul. Czorsztyńska 35,   71-201 Szczecin,   mail:  sp48@miasto.szczecin.pl
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w SP 48 możliwy jest pod numerem
te.  91 48 733-03  lub pod adresem mail: iod@spnt.pldane osobowe Pana/i będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia j/w
o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 108) w celu rekrutacji do pracy w SP 48.
Posiada Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody. Przysługuje Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Padanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy ,a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

Data wygaśnięcia: 30.11.2018r/


Data wygaśnięcia: 30.11.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin