Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Starsza Sprzątaczka w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st. w Szczecinie


nabór na wolne stanowisko: Starsza sprzątaczka

w Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st.

im. prof. Marka Jasińskiego w Szczecinie

ul. Bol. Śmiałego 42-43

tel. 91 48 44 324

 

1)  Forma nawiązania stosunku pracy

-    umowa o pracę

-    wymiar czasu pracy – pełny etat
-    czas pracy: 10:00-18:00

 

2)  Wymagania:

-    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,

-    dyspozycyjność,

-    sumienność, odpowiedzialność i samodzielność,

-    dokładność,

-    umiejętność pracy w zespole.

     

3)  Wymagane dokumenty:

-    CV z opisem przebiegu pracy zawodowej, z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody          na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych

-    dokumenty poświadczające kwalifikacje i wykształcenie

-    świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia

 

Oferty pracy należy składać u kierownika gospodarczego do 28.06.2019 r. w godz.8:00-15:00

lub na adres e-mail osmis@miasto.szczecin.pl

 

 

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. im. prof. Marka Jasińskiego w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Bolesława Śmiałego 42-43, 70-351 Szczecin, e-mailowo: osmis@miasto.szczecin.ploraz telefonicznie: + 48 91 484 43 24.
  2. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Malujda , z którym można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.pl oraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.
  3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e RODO).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji.
  5. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  6. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
  8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym / umownym / warunkiem zawarcia umowy. Są Państwo zobowiązani do podania danych.

Data wygaśnięcia: 28.06.2019

IV
udostępnił: Wydzial Oświaty, wytworzono: 2019/05/30, odpowiedzialny/a: Adrainna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2019/05/30 09:18:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2019/05/30 09:18:19 nowa pozycja