Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 69722773

Aktualna strona: 2113906

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Pomoc kuchenna w Ogólnokształcacej Szkole Muzycznej I st. w Szczecinie


nabór na wolne stanowisko:

Pomoc kuchenna

w niepełnym wymiarze czasu pracy – 0,125 etatu

w Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st.

im. prof. Marka Jasińskiego w Szczecinie

ul. Bol. Śmiałego 42-43

tel. 91 48 44 324

 

Data rozpoczęcia pracy – 01.09.2018 r.

 

Opis stanowiska:

Do zadań pomocy kuchennej będą należały następujące obowiązki:

 • Zmywanie naczyń
 • Czyszczenie sprzętu kuchennego, powierzchni stołów, podłóg i ścian pomieszczeń kuchennych,
 • Kontrola naczyń pod kątem ich uszkodzeń.

 

 

 

 

Oferty pracy należy składać u kierownika gospodarczego do 17.08.2018 r. w godz.8:00-15:00 lub na adres e-mail osmis@miasto.szczecin.pl

 

 

 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia im. prof. Marka Jasińskiego w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Bolesława Śmiałego 42-43, e-mailowo: osmis@miastao.szczecin.pl.

 1. Inspektorem Ochrony Danych jest Izabella Zajączkowska, z którym można się skontaktować +48918522093.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. aogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108)
 3. Odbiorcami Państwa danych osobowych jest Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia im. prof. Marka Jasińskiego w Szczecinie.
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacjiwskazania okresu przechowywania należy podać kryterium ustalania tego okresu np. do czasu wyłonienia zwycięscy konkursu, do czasu zakończenia rekrutacji itd.).
 5. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 6. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym / umownym / warunkiem zawarcia umowy. Są Państwo zobowiązani do podania danych (* jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania należy wskazać ewentualne konsekwencje niepodania danych).

Data wygaśnięcia: 17.08.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin