Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Konserwator w Przedszkolu Publicznym Nr 59 w Szczecinie


Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 59 w Szczecinie

ul. Księżnej Zofii 3, 71-665 Szczecin

zatrudni na stanowisko konserwator w wymiarze 0,5 etatu

(20 godzin tygodniowo)

 

Wymagane kwalifikacje zawodowe:

1. Doświadczenie w pracy na stanowisku.

3. Umiejętność dobrej organizacji pracy.

Zakres czynności m.in.

  1. Dokonywanie drobnych napraw sprzętów, zabawek i urządzeń, napraw hydraulicznych i drobnych elektrycznych.
  2. Prace związane z utrzymaniem porządku i czystości na terenie przedszkola i ogrodu.
  3. Wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora przedszkola.

Wymagane dokumenty:

1. Podanie o pracę.

2. Życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej.

3. Dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe i staż pracy. 

4. Świadectwo kwalifikacyjne – uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV.

 

Prosimy również o zamieszczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO” wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedszkole Publiczne nr 59 w Szczecinie, ul. Księżnej Zofii 3, 71-665 Szczecin, moich danych osobowych wykraczających poza katalog określony w art. 22 (1) par. 1 i 2 Kodeksu Pracy, w postaci wykształcenia i przebiegu dotychczasowego celu nawiązania i realizacji stosunku pracy. 

 

Początek zatrudnienia: 01.09.2022 r.

Oferty należy składać do 12.08.2022 r. na adres: Przedszkole Publiczne Nr 59, ul. Księżnej Zofii 3, 71-665 Szczecin  lub drogą elektroniczną: pp59@miasto.szczecin.

 


Data wygaśnięcia: 12.08.2022

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2022/07/01, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2022/07/01 08:45:13
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2022/07/01 08:45:13 nowa pozycja