Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 74953354

Aktualna strona: 2573861

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Woźny w Ogólnokształcacej Szkole Muzycznej I st. w Szczecinie


nabór na wolne stanowisko: woźny

w Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st.

im. prof. Marka Jasińskiego w Szczecinie

ul. Bol. Śmiałego 42-43

tel. 91 48 44 324

 

1)  Forma nawiązania stosunku pracy

-    umowa o pracę

-    wymiar czasu pracy – ½ etatu
-    czas pracy: 14:00-18:00

 

2)  Wymagania:

-    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,

-    dyspozycyjność,

-    sumienność, odpowiedzialność i samodzielność,

-    dokładność,

-    umiejętność pracy w zespole.

     

3)  Wymagane dokumenty:

-    CV z opisem przebiegu pracy zawodowej, z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody  na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych

-    dokumenty poświadczające kwalifikacje i wykształcenie

-    świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia

 

Oferty pracy należy składać u kierownika gospodarczego do 28.06.2019 r. w godz.8:00-15:00

lub na adres e-mail osmis@miasto.szczecin.pl

 

 

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. im. prof. Marka Jasińskiego w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Bolesława Śmiałego 42-43, 70-351 Szczecin, e-mailowo: osmis@miasto.szczecin.ploraz telefonicznie: + 48 91 484 43 24.
  2. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Malujda , z którym można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.pl oraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.
  3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e RODO).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji.
  5. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  6. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
  8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym / umownym / warunkiem zawarcia umowy. Są Państwo zobowiązani do podania danych.

Data wygaśnięcia: 28.06.2019

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin