Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 74953286

Aktualna strona: 2573834

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Nauczyciel wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 69 w Szczecinie


OFERTA PRACY DLA NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 69
W SZCZECINIE

 

 

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

 • Kategoria przedmiotu: OGÓLNOKSZTAŁCĄCY
 • Przedmiot:  WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
 • Ilość wakatów:  2
 • Liczba godzin dydaktycznych/wychowawczych w tygodniu:  22/22 etatu
 • Informacje o wakacie: umowa o pracę od 1.09.2019 r. w grupie przedszkolnej 5-6 latków
 • Ważność ogłoszenia: 14.06.2019 r.
 • Wymagane dokumenty: CV

 

 

     Oferty prosimy składać osobiście, listownie lub elektronicznie:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 69

 • SZCZECIN

Ul. ZAMOYSKIEGO 2

Telefon:  91 422 11 16

E-mail:  sp69@miasto.szczecin.pl

 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 69.                                                   ul. Zamoyskiego 2 71-444 Szczecin, e-mail: sp69@miasto.szczecin.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych e-mailowy: iod@spnt.ploraz telefoniczny: +48918522093.
 3. Państwa dane kontaktowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do Szkoły Podstawowej nr 69  , na podstawie art. 6 ust. 1 RODO
 4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

 


Data wygaśnięcia: 14.06.2019

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin