Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 70865412

Aktualna strona: 2189171

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Nauczyciel WOS w Szkole Podstawowej Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie


Oferta pracy na stanowisko nauczyciel wiedzy o społeczeństwie w Szkole Podstawowej nr 45
z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie

 

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

Wymagania kwalifikacyjne:

Kategoria przedmiotu: ogólnokształcący

Wykształcenie: wyższe  z przygotowaniem pedagogicznym

Przedmiot: wiedza o społeczeństwie

Ilość wakatów:  1

Liczba godzin dydaktycznych/wychowawczych w tygodniu:  10/18

Informacje o wakacie:  zatrudnienie od 1 września 2018 r.

Ważność ogłoszenia:  30 kwietnia 2018 r.

 

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie następujących dokumentów:

- List motywacyjny, życiorys CV, kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

 - Kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie oraz wykształcenie;

 - Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

- Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

- Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Dane adresowe:

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi

Miejscowość:  Szczecin

Kod pocztowy: 71-246

Ulica: prof. Krzysztofa Marlicza 75

Telefon:  91 43 27 293, 91 43 27 317

e-mail: sp45@miasto.szczecin.pl


Data wygaśnięcia: 30.04.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin