Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 69722827

Aktualna strona: 2113912

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko konserwator w VI Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie


Oferta pracy na stanowisko KONSERWATOR w VI Liceum Ogólnokształcącym
im. Stefana Czarnieckiego w Szczecinie, ul. Jagiellońska 41, 70-382 Szczecin

 

VI Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie poszukuje pracownika na stanowisko  konserwatora:

1. Umowa o pracę na czas określony od 01 września 2018 r.,

2. Wymiar czasu pracy – 0,5 etatu

3. Praca od poniedziałku do piątku, dwuzmianowa w godzinach: 12.00-16.00/17.00-21.00/ w okresie zimowym przy konieczności odśnieżania od 6.00

4. Zakres czynności obejmuje:

a) codzienne sprzątanie terenów wokół obiektów - chodników i terenu zielonego,

b) pielęgnację terenów zielonych,

c) dokonywanie drobnych napraw sprzętu,

d) czuwanie nad sprawnym funkcjonowaniem urządzeń wodno-kanalizacyjnych i grzewczych, usuwanie bieżących uszkodzeń, awarii,

e) zabezpieczanie budynku przed stratami ciepła (uszczelnianie okien, itp.),

f) trzymanie pieczy nad sprzętem ochronnym ppoż.,

g) dokonywanie drobnych prac modernizacyjnych w pomieszczeniach szkolnych,

h) dokonywanie okresowych przeglądów urządzeń mechanicznych i sporządzanie z nich protokołów

i) dbałość o bezpieczeństwo uczniów,

j) inne prace zlecone przez dyrektora stosowne do zajmowanego stanowiska.

 

5. Od kandydatów oczekujemy:

a) wykształcenia minimum zawodowego,

b) uprawnień SEP do 1kV,

c) umiejętności planowania i organizowania własnej pracy,

d) motywacji i chęci do działania,

e) rzetelności w wykonywaniu obowiązków,

f) umiejętności pracy w zespole

6. Wymagane dokumenty:

  • CV
  • Podanie o pracę

Oferty prosimy kierować na adres: VI Liceum Ogólnokształcące ul. Jagiellońska 41,
70-382 Szczecin lub sekretariat@lo6.szczecin.pl

Zgodnie z art. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie: VI Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Szczecinie, ul. Jagiellońska 41, 70-382 Szczecin, mail: sekretariat@lo6.szczecin.pl, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w VI LO możliwy jest pod numerem tel. 48 91 85 22 093 lub pod adresem mail: iod@spnt.pl, Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 108) w celu rekrutacji do pracy w VI LO w Szczecinie. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Padanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Data wygaśnięcia: 31.08.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin