Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 65285849

Aktualna strona: 1869754

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Woźny w Zespole Szkół Sportowych w Szczecinie


OGŁOSZENIE

O NABORZE NA STANOWISKO – WOŹNY

W  ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH  w SZCZECINIE

Miejsce pracy:            

Zespół Szkół Sportowych, ul. Małopolska 22,  70-515 Szczecin

Stanowisko:

woźny

Data rozpoczęcia pracy: 

1 lutego 2018 r.

Warunki zatrudnienia:

Zatrudnienie na czas próbny, następnie na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony.

Wymiar etatu:

1 etat

Wymagania:

 1. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz publicznych, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,  dyspozycyjność,  wykształcenie co najmniej podstawowe/gimnazjalne.
 2. odpowiedzialność, sumienność,  zaangażowanie, samodzielność, dokładność,  umiejętność pracy w zespole.

Podstawowy zakres obowiązków na stanowisku woźnego:

 1. Troska o ład i porządek oraz należyty stan mienia szkolnego.                                        
 2. Dyżur na portierni, kontrola nad osobami wchodzącymi oraz czuwanie nad bezpieczeństwem uczniów.
 3. Dbałość o czystość schodów w okolicy drzwi głównych szkoły oraz wejścia bocznego dla szkoły wieczorowej (sprzątanie terenu zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz).
 4. Wydawanie kredy uczniom/nauczycielom.
 5. Pomoc przy przygotowywaniu/dekorowaniu pomieszczeń do egzaminów/imprez organizowanych w szkole.
 6. Pomoc w pracach porządkowych  na terenie budynku szkoły.
 7. Wykonywanie prac w zastępstwie za nieobecnych pracowników obsługi.
 8. Sezonowe pielęgnowanie trawników, drzew i krzewów, usuwanie chwastów itp.
 9. W okresie zimowym odśnieżanie i posypywanie piaskiem/solą schodów wejściowych i chodników w okolicy szkoły.
 10. Codzienne dbanie o utrzymanie czystości wokół budynku szkoły oraz przy śmietnikach.
 11. Utrzymywanie czystości w magazynach gospodarczych będących w dyspozycji woźnych.
 12. Utrzymanie porządku na strychach.
 13. W okresie wolnym od zajęć dydaktycznych wykonywanie  drobnych remontów klas i innych pomieszczeń w szkole, zleconych przez bezpośredniego przełożonego.
 14. Załadunek i wyładunek sprzętu i pomocy szkolnych oraz innych materiałów kupowanych do szkoły.
 15. Wykonywanie drobnych napraw instalacji /armatury wodno – kanalizacyjnej, stolarki okienno-drzwiowej, naprawa/wymiana zamków, drobnego sprzętu szkolnego itp.
 16. Pomoc  w codziennych pracach remontowo-naprawczych .
 17. Wykonywanie  innych prac zleconych przez Dyrektora lub bezpośredniego przełożonego zgodne z kodeksem pracy oraz z zaistniałymi sytuacjami.
 18. Czas pracy w systemie dwuzmianowym /6-14, 14-22/.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej
 2. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie
 3. kserokopie świadectw pracy
 4. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska (praca na wysokości powyżej 3 metrów).

Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy złożyć w pokoju nr.  20  lub przesłać w terminie do dnia. 18.01.2018 r. do godz. 12:00 na adres: Zespół Szkół  Sportowych 70-515 Szczecin ul. Małopolska 22 z dopiskiem pok. Nr 20.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 91 431 44 32.

Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych


Data wygaśnięcia: 18.01.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin