Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 70880987

Aktualna strona: 2189634

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko opiekun dzieci i młodzieży przy przejściu dla pieszych w Szkole Podstawowej Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie


Oferta pracy na stanowisku pomocniczym i obsługi - opiekuna/opiekunki dzieci i młodzieży przy przejściu       dla pieszych w Szkole Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi  w Szczecinie ul. Witkiewicza 40

Dyrektor  Szkoły Podstawowej nr  21  z Oddziałami Integracyjnymi   w Szczecinie

zatrudni na wolnym stanowisku pomocniczym i obsługi – opiekuna /opiekunki dzieci
 i młodzieży przy przejściu dla pieszych

Miejsce pracy  - nazwa i adres jednostki:

Szkoła Podstawowa nr  21 z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Witkiewicza 40

71-122  Szczecin

Wymiar zatrudnienia: niepełny wymiar czasu pracy   ½  etatu

Data zatrudnienia: od  zaraz

Forma zatrudnienia -  umowa na czas określony

Ważność ogłoszenia:  31.05.2018 r.

Wymagania:

 • kwalifikacje do zajmowanego stanowiska,
 • mile widziane zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym,
 • znajomość przepisów ruchu drogowego związanego z ruchem pieszych,
 • mile widziane doświadczenie w zawodzie,
 • referencje z poprzednich miejsc pracy,
 • umiejętność pracy w trudnych warunkach atmosferycznych,
 • spostrzegawczość, podzielność uwagi, koncentracja.

Do obowiązków pracownika, zgodnie z obowiązującym harmonogramem pracy, należy:

 1. czuwanie nad bezpieczeństwem pieszych na nadzorowanym przejściu poprzez
  a) kierowanie ruchem drogowym na przejściu dla pieszych w sposób umożliwiający      bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię,

b) reagowanie na nieprawidłowe zachowanie uczniów na nadzorowanym przejściu lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie,

 1. wykonywanie innych zadań  w czasie, kiedy nie przebywa na przejściu, związanych z bezpieczeństwem uczniów, zlecanych przez dyrektora szkoły,
 2. uczestnictwo w szkoleniach związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego, a w szczególności w szkoleniach przedłużających ważność zaświadczenia o posiadaniu uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym.
 3. Do obowiązków pracownika w czasie ferii zimowych i letnich oraz w czasie przeprowadzanych remontów należy czynny udział w pracach porządkowych prowadzonych w szkole stosownie do opracowanego, na ten czas przez kierownika gospodarczego planu pracy.

 Osoby zainteresowane prosimy o złożenie następujących dokumentów:

 • list motywacyjny i CV,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
  z ustawą   o ochronie danych  osobowych(Dz.u. z 2014 r. poz. 1182późn. zm.).           

Termin zgłaszania ofert: do  31.05.2018 r.

Oferty prosimy kierować na adres:

ul. Witkiewicza 40

71-122  Szczecin

email:  sp21@miasto.szczecin.pl


Data wygaśnięcia: 31.05.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin