Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 65285906

Aktualna strona: 1869759

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na stanowisko Sekretarz szkoły w Szkole Podstawowej Nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie


Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie

Ogłasza Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w SP63ZOI im.Zw.Zaw. Marynarzy i Portowców

w Szczecinie ul. Grodzka 23

tel. 91 43 32 924

Stanowisko :   sekretarz szkoły

Wymiar czasu pracy  : pełny etat

Godziny pracy :     7.30 do 15.30

Data rozpoczęcia pracy :  26.02.2018 r.

Wymagania:

- wykształcenie :    średnie lub wyższe ,

- doświadczenie zawodowe w placówce  oświatowej ,

- znajomość Prawa Oświatowego ,

- znajomość Karty Nauczyciela , Kodeksu Pracy ,

- obsługa komputera ,

Zakres zadań i obowiązków:

- obsługa sekretariatu i związane z tym obowiązki ,

- prowadzenie pełnych kadr pracowników  pedagogicznych i niepedagogicznych ,

- sprawy uczniowskie  -  pełny zakres ,

- wprowadzanie danych związanych z uczniami  - sprawozdania SIO, nabór elektroniczny

  dzieci do klas I , przedszkola  3-4 latków oraz zerówki , dziennik elektroniczny ,

Wymagane dokumenty :

- list motywacyjny ,

- dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz staż pracy,

- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, oświadczenie kandydata o

  korzystaniu w pełni  z praw publicznych,

- życiorys zawodowy z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

  osobowych dla celów rekrutacyjnych,

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły do 26.01.2018 r. w godz.7.30 – 15.30 .


Data wygaśnięcia: 26.01.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin