Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 72565346

Aktualna strona: 2329531

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Pomoc kuchenna w Szkole Podstawowej Nr 51 w Szczecinei


OFERTA PRACY DLA POMOCY KUCHENNEJ

 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 51 W SZCZECINIE

 

 

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

 • Stanowisko: pomoc kuchenna
 • Wymiar zatrudnienia: pełen etat
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Informacje o wakacie: umowa na czas określony
 • Ważność ogłoszenia: 1 miesiąc

Dane adresowe:

 • Nazwa szkoły/ placówki: Szkoła Podstawowa nr 51
 • Miejscowość: Szczecin
 • Kod pocztowy: 71- 114
 • Ulica: Jodłowa 21
 • Telefon: 91 452 33 24 wew. 40
 • E mail: sp51@miasto.szczecin.pl

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych     i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie:  Szkoła Podstawowa  nr 51 im. prof. Stanisława Helsztyńskiego z siedzibą w Szczecinie przy ul. Jodłowej 21 i ul. Stanisława Mikołajczyka 20.                                                                                                                           Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w SP nr 51 możliwy jest pod numerem tel.: 91 452 33 24 lub adresem email: sp51@miasto.szczecin.pl                                                                                                   Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) w celu rekrutacji do pracy w Szkole Podstawowej                  nr 51 w Szczecinie. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.


Data wygaśnięcia: 11.11.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin