Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 68490273

Aktualna strona: 2033851

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na stanowisko Woźny w Zespole Szkół Sportowych w Szczecinie


OGŁOSZENIE O WOLNYM MIEJSCU PRACY

 

Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych ogłasza nabór na stanowisko

Woźnego w wymiarze 1 etatu

 1. Wymagania:
  1. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz publicznych, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,  dyspozycyjność,  wykształcenie co najmniej podstawowe/gimnazjalne.
  2. odpowiedzialność, sumienność,  zaangażowanie, samodzielność, dokładność,  umiejętność pracy w zespole.
 2. Podstawowy zakres obowiązków na stanowisku woźnego:
  1. Troska o ład i porządek oraz należyty stan mienia szkolnego.                                        
  2. Dyżur na portierni, kontrola nad osobami wchodzącymi oraz czuwanie nad bezpieczeństwem uczniów.
  3. Dbałość o czystość schodów w okolicy drzwi głównych szkoły oraz wejścia bocznego dla szkoły wieczorowej (sprzątanie terenu zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz).
  4. Wydawanie kredy uczniom/nauczycielom.
  5. Pomoc przy przygotowywaniu/dekorowaniu pomieszczeń do egzaminów/imprez organizowanych w szkole.
  6. Pomoc w pracach porządkowych  na terenie szkoły.
  7. Wykonywanie prac w zastępstwie za nieobecnych pracowników obsługi.
  8. Sezonowe pielęgnowanie trawników, drzew i krzewów, usuwanie chwastów itp.
  9. W okresie zimowym odśnieżanie i posypywanie piaskiem/solą schodów wejściowych i chodników w okolicy szkoły.
  10. Codzienne dbanie o utrzymanie czystości wokół budynku szkoły oraz przy śmietnikach.
  11. Utrzymywanie czystości w magazynach gospodarczych będących w dyspozycji woźnych.
  12. Utrzymanie porządku na strychach.
  13. W okresie wolnym od zajęć dydaktycznych wykonywanie  remontów klas i innych pomieszczeń w szkole.
  14. Załadunek i wyładunek sprzętu i pomocy szkolnych oraz innych materiałów kupowanych do szkoły.
  15. Wykonywanie drobnych napraw instalacji /armatury wodno – kanalizacyjnej, stolarki okienno-drzwiowej, naprawa/wymiana zamków, drobnego sprzętu szkolnego itp.
  16. Pomoc konserwatorowi w codziennych pracach remontowo-naprawczych .
  17. Współpraca z nauczycielami w celu przestrzegania kodeksu ucznia.
  18. Wykonywanie  innych prac zleconych przez Dyrektora lub bezpośredniego przełożonego zgodne z kodeksem pracy oraz z zaistniałymi sytuacjami.
  19. Czas pracy w systemie dwuzmianowym /6-14, 14-22/.
 3. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  1. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej
  2. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie
  3. kserokopie świadectw pracy
  4. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska (praca na wysokości powyżej 3 metrów).
  5. Wymagane dokumenty należy złożyć w pokoju nr.  20  lub przesłać w terminie do dnia. 31.05.2018 r. do godz. 12:00 na adres: Zespół Szkół  Sportowych 70-515 Szczecin ul. Małopolska 22 z dopiskiem pok. Nr 20.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 91 431 44 32.

Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych


Data wygaśnięcia: 31.05.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin