Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 69722544

Aktualna strona: 2113858

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Nauczyciel języka francuskiego w III Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie


OFERTA PRACY DLA NAUCZYCIELA JĘZYKA FRANCUSKIEGO

W III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM  W SZCZECINIE

 

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

 • Kategoria przedmiotu: ogólnokształcący
 • Przedmiot: język francuski
 • Ilość wakatów: 1
 • Liczba godzin dydaktycznych w tygodniu: 2/18
 • Informacje o wakacie: umowa o pracę
 • Informacje o wakacie: zatrudnienie od 01.09.2018 r.
 • Ważność ogłoszenia: do 10.08.2018r.

 Dane adresowe:

 • Nazwa szkoły: III Liceum Ogólnokształcące
 • Miejscowość: Szczecin
 • Kod pocztowy: 70-812
 • Ulica: Pomorska150
 • Telefon: 091 4600093
 • E-mail: lo3@miasto.szczecin.pl

 Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny + CV z adnotacją o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego.

Dokumenty proszę złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać e mailem.

CV powinny być opatrzone klauzulą:   

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Szczecinie, ul. Pomorska 150, 70-812 Szczecin w celu prowadzenia bieżących i przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez III Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie.

 

 

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest III  Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Pomorskiej 150, tel: 91 460 00 93, mail: lo3@miasto.szczecin.pl;
 2. Inspektorem Ochrony danych jest Rafał Malujda, e-mail: iod@spnt.pl, tel.: 48918522093.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze w III  Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Szczecinie w trakcie bieżących i przyszłych postępowań rekrutacyjnych prowadzonych przez III  Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Szczecinie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie udzielonej zgody.
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane 12 miesięcy od daty wpływu.
 5. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 6. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

Data wygaśnięcia: 10.08.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin