Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 69722844

Aktualna strona: 2113915

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na wolne stanowisko Konserwator sprzętu/rzemieślnik (akustyk) w Ogólnokształcacej Szkole Muzycznej I st. w Szczecinie


Dyrektor Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. w Szczecinie

Ogłasza nabór na wolne stanowisko w

Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st.

im. prof. Marka Jasińskiego w Szczecinie

ul. Bol. Śmiałego 42-43

tel. 91 48 44 324

 

 1. Określenie stanowiska:

 

Konserwator sprzętu 0,75 etatu + rzemieślnik (akustyk)  0,25 etatu

 

 • Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
 • Umowa o pracę
 • Wymagane: uprawnienia energetyczne do 1 KV do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku wydane przez SEP.
 • Data rozpoczęcia pracy – 01.08.2018 r.

 

II     Wymagane dokumenty:

 1. życiorys zawodowy z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych.

III   Termin i miejsce składania dokumentów:

 

 Dokumenty należy składać w u kierownika gospodarczego do 20.07.2018 r. lub na adres e-mail  osmis@miasto.szczecin.pl
 Data rozpoczęcia pracy – 01.08.2018 r.

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia im. prof. Marka Jasińskiego w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Bolesława Śmiałego 42-43, e-mailowo: osmis@miastao.szczecin.pl.

 1. Inspektorem Ochrony Danych jest Izabella Zajączkowska, z którym można się skontaktować +48918522093.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. aogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108)
 3. Odbiorcami Państwa danych osobowych jest Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia im. prof. Marka Jasińskiego w Szczecinie.
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacjiwskazania okresu przechowywania należy podać kryterium ustalania tego okresu np. do czasu wyłonienia zwycięscy konkursu, do czasu zakończenia rekrutacji itd.).
 5. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 6. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym / umownym / warunkiem zawarcia umowy. Są Państwo zobowiązani do podania danych (* jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania należy wskazać ewentualne konsekwencje niepodania danych).

Data wygaśnięcia: 20.07.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin