Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 70865361

Aktualna strona: 2189167

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Nauczyciel klasy pierwszej w Szkole Podstawowej Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie


OFERTA PRACY DLA NAUCZYCIELA KLASY PIERWSZEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 21 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

 W SZCZECINIE, ul. Witkiewicza 40

 

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

 • Kategoria przedmiotu: ogólnokształcący
 • Przedmiot: nauczyciel w klasie pierwszej
 • Ilość wakatów: 1
 • Liczba godzin dydaktycznych/wychowawczych w tygodniu:  18 godz. (1 etat)
 • Informacje o wakacie: zatrudnienie od 1 września 2018 r.
 • Ważność ogłoszenia:  30 kwietnia 2018 r.

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie następujących dokumentów:

 • List motywacyjny, życiorys CV, kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie oraz wykształcenie
 • Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

            Dane adresowe:

 • Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi
 • Miejscowość: Szczecin
 • Kod pocztowy: 71-122
 • Ulica: Witkiewicza 40
 • Telefon: 91 453 24 80
 • E-mail: sp21@miasto.szczecin.pl

 

 


Data wygaśnięcia: 30.04.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin