Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 66152653

Aktualna strona: 1911266

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko woźna/sprzątaczka w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st. w Szczecinie


Dyrektor Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. w Szczecinie

Ogłasza nabór na wolne stanowisko w

Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st.

im. prof. Marka Jasińskiego w Szczecinie

ul. Bol. Śmiałego 42-43

tel. 91 48 44 324

 

 1. Określenie stanowiska:

 

woźna (1/2 etatu) + sprzątaczka ( 1/8 etatu)

praca w godzinach od 14:00 do 19:00

 

II     Wymagania związane ze stanowiskiem:

 

 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy,
 • sumienność, dokładność, odpowiedzialność
 • dyspozycyjność

 

III   Wymagane dokumenty:

 • życiorys zawodowy z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych

 

VI   Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty należy składać w u kierownika gospodarczego do 17.08.2018 r. lub na adres e-mail  osmis@miasto.szczecin.pl
 Data rozpoczęcia pracy – 01.09.2018 r.

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia im. prof. Marka Jasińskiego w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Bolesława Śmiałego 42-43, e-mailowo: osmis@miastao.szczecin.pl.

 1. Inspektorem Ochrony Danych jest Izabella Zajączkowska, z którym można się skontaktować +48918522093.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. aogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108)
 3. Odbiorcami Państwa danych osobowych jest Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia im. prof. Marka Jasińskiego w Szczecinie.
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacjiwskazania okresu przechowywania należy podać kryterium ustalania tego okresu np. do czasu wyłonienia zwycięscy konkursu, do czasu zakończenia rekrutacji itd.).
 5. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 6. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym / umownym / warunkiem zawarcia umowy. Są Państwo zobowiązani do podania danych (* jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania należy wskazać ewentualne konsekwencje niepodania danych).

Data wygaśnięcia: 17.08.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin