Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Informacje o wyniku naboru

Zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej, Nr 39k/22


PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
informuje o wyniku
NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE MIASTA SZCZECIN

PLAC ARMII KRAJOWEJ 1
70-456 Szczecin

Wolne stanowisko urzędnicze:

Zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej

W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nie wybrano kandydata.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

Do naboru na stanowisko Zastępcy Dyrektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Szczecin zgłosiło się trzech kandydatów. Wszyscy kandydaci spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze i zakwalifikowali się do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, na którą stawiło się dwóch kandydatów. Celem przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej było nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatami i weryfikacja informacji zawartych w ofercie. Ponadto w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceniano predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków, cele zawodowe kandydata oraz wiedzę na temat urzędu i znajomość przepisów prawnych niezbędnych do wykonywania pracy na danym stanowisku.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci prezentowali członkom komisji ds. naboru swoją kandydaturę, ze szczególnym uwzględnieniem wykształcenia i doświadczenia zawodowego oraz udzielali odpowiedzi na zadawane przez członków komisji pytania dotyczące ogólnej wiedzy na temat Urzędu Miasta Szczecin oraz z zakresu wskazanego w ogłoszeniu o naborze. W pierwszej kolejności komisja zadawała pytania z zakresu niezbędnego do wykonywania pracy na danym stanowisku, tj.: ocenie podlegał poziom ogólnej wiedzy z zakresu gospodarki komunalnej, w tym znajomość specyfiki funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin realizujących zadania z zakresu gospodarki komunalnej. Następnie członkowie komisji zadawali pytania z ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym i kodeksu postępowania administracyjnego.

W ocenie komisji ds. naboru prezentowany przez kandydatów poziom znajomości zagadnień związanych z wykonywaniem zadań na przedmiotowym stanowisku, wiedza z zakresu jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin i znajomość przepisów prawa samorządowego, jest niewystarczający i nie gwarantuje skutecznego wykonywania obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Dyrektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Szczecin.
Uwzględniając powyższe komisja ds. naboru nie dokonała wyboru kandydata, którego mogłaby rekomendować pracodawcy do zatrudnienia na przedmiotowym stanowisku.
 


Data wygaśnięcia: 12.09.2022

udostępnił: WO, wytworzono: 2022/06/09, odpowiedzialny/a: dyrektor wydziału, wprowadził/a: Lidia Łajkun, dnia: 2022/06/09 12:33:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lidia Łajkun 2022/06/09 12:33:08 nowa pozycja