Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 56138691

Aktualna strona: 18519

Wydrukowano: 980

Współpraca Międzynarodowa Miasta Szczecin


Aktualności

Organizacje Międzynarodowe

Miasta partnerskie

Współpraca Transgraniczna

Projekty

Miasto Szczecin jest aktywnym podmiotem współpracy międzynarodowej. Na arenie kontaktów międzynarodowych uwidaczniają się trzy rodzaje kontaktów - jest to współpraca z miastami partnerskimi, udział w pracach organizacji międzynarodowych oraz współpraca transgraniczna w ramach Euroregionu Pomerania.

Szczecin ma podpisane umowy o współpracy partnerskiej z 12 miastami z Europy, Azji i Ameryki Północnej: Brema, Bremerhaven, Lubeka, Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg, Murmańsk, King-ston upon Hull, Esbjerg, Malmö, Kłajpeda, Dalian, St. Louis oraz Rostock (pierwsze kontakty partnerskie z tym miastem nawiązano już w 1957 roku).

Współpraca z miastami partnerskimi ma bardzo różne wymiary, począwszy od wymiany szkolnej do organizacji misji gospodarczych, od realizacji wspólnych projektów w zakresie turystyki po targi, wystawy, przedsięwzięcia kulturalne. Szczecin wraz ze swoimi partnerami jest aktywnym uczestnikiem prac nad projektami europejskimi.

Z każdym z miast współpraca wygląda inaczej. W kontaktach międzynarodowych Szczecina na przestrzeni 10 ostatnich lat obserwujemy ewolucję zarówno kontaktów oraz zasad finansowania wymian partnerskich. Początkowo współpracę inicjowali i realizowali urzędnicy samorządowi. Z czasem współpracę przejęły organizacje pozarządowe (NGOs) i kulturalne, a dziś są to grupy mieszkańców, którzy sami inicjują kontakty, nawiązują nowe znajomości i dążą do podpisania stosownych umów.

Z upływem czasu zmieniały się też zasady finansowania współpracy - początkowo współpracę finansowano z miejskiej kasy, dziś poszukuje się przede wszystkim funduszy zewnętrznych, w tym oczywiście w pierwszej kolejności z UE.

Dokonano weryfikacji partnerów jak i sfer oraz priorytetów współpracy: od spontanicznie zawieranych kontaktów na początku lat 90. do precyzyjnie wyselekcjonowanych partnerów, wobec których ma się szczególne oczekiwania.

W 2002 r. przedstawiciele władz samorządowych miast partnerskich wzięli udział w Dniach Morza na zaproszenie prezydenta Szczecina Edmunda Runowicza. W trakcie spotkań roboczych wypracowano katalog tematów i zakresów współpracy na najbliższe lata. Ustalono, że z każdym z partnerów odbędą się dodatkowe bilateralne konsultacje. W 2003 roku zawarto "Porozumienie o nawiązaniu przyjacielskiej współpracy między miastem Szczecin w Rzeczypospolitej i miastem Kłajpeda w Republice Litewskiej", które odtąd jest najmłodszym miastem partnerskim Szczecina.

Od początku lat 90. przywiązywano ogromną uwagę do prac w ramach organizacji międzynarodowych. Miasto jest członkiem Euro-cities - organizacji miast metropolii liczących ponad 200 tys. mieszkańców, Union of the Baltic Cities - Związek Miast Bałtyckich, LES RENCONTRES - Stowarzyszenia Europejskich Miast i Regionów dla Kultury, IACP - Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast i Portów, Stowarzyszenia METREX (Sieć Europejskich Regionów i Obszarów Metropolitalnych) oraz METROPOLIS - Światowego Stowarzyszenia Wielkich Metropolii (w ramach członkostwa stowarzyszonego Unii Metropolii Polskich). W Szczecinie ma swoją siedzibę także wielonarodowy Korpus NATO "Północ-Wschód".


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin