Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wyniki konkursów ofert

Nr konkursu:
BOP/SP/2011/008
Nazwa zadania:
Prowadzenie kompleksowych form wsparcia w ośrodkach terapeutyczno-rehabilitacyjnych, zapobiegających marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.
Rodzaj zadania:
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Termin składania:
2010/12/20
Data decyzji:
2011/01/25

Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Polski Związek Głuchych 20000.00
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo Tęcza 120000.00
Stowarzyszenie Pomocy w Rozwoju Społecznym i Zawodowym Osób Niepełnosprawnych 0.00
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 53636.00
Krajowe Towarzystwo Autyzmu 23500.00
Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Autystom 30000.00
Polski Związek Niewidomych 0.00

Załączniki:

IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2010/11/29, odpowiedzialny/a: Pączka Sylwia, wprowadził/a: Sylwia Pączka, dnia: 2011/02/02 11:53:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sylwia Pączka 2011/02/02 11:53:40 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2010/11/29 15:28:29 nowa pozycja