Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 80341375

Aktualna strona: 484848

Wydrukowano: 6543

Wyniki konkursów ofert

Nr konkursu:BOP/SP/2011/008
Nazwa zadania:Prowadzenie kompleksowych form wsparcia w ośrodkach terapeutyczno-rehabilitacyjnych, zapobiegających marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.
Rodzaj zadania:Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Termin składania ofert:2010/12/20
Data decyzji:2011/01/25

Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Polski Związek Głuchych   20000.00  
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo Tęcza   120000.00  
Stowarzyszenie Pomocy w Rozwoju Społecznym i Zawodowym Osób Niepełnosprawnych   0.00  
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym   53636.00  
Krajowe Towarzystwo Autyzmu   23500.00  
Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Autystom   30000.00  
Polski Związek Niewidomych   0.00  
Lista załączników:
typ pliku  BOP/SP/2011/008  [52 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin