Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 80352141

Aktualna strona: 484992

Wydrukowano: 6543

Wyniki konkursów ofert

Nr konkursu:BDO/ID/2020/004
Nazwa zadania:Prowadzenie Inkubatora dla Organizacji Pozarządowych działających w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w budynku położonym przy
Rodzaj zadania:Zadanie z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust.1 pkt 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Termin składania ofert:2019/12/12
Data decyzji:2019/12/20

Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Stowarzyszenie Media Dizajn   350000.00  
Lista załączników:
typ pliku  BDO/ID/2020/004  [121 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin