Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wyniki konkursów ofert

Nr konkursu:
BDO/JG/2021/045
Nazwa zadania:
Przygotowanie i realizacja wydarzeń XIV Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz XIX edycji spotkania szczecińskich organizacji pozarządowych „Pod Platanami” skierowanych do mieszkańców Szczecina oraz lokalnego sektora pozarządowego
Rodzaj zadania:
działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust.1 pkt 33 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Termin składania:
2021/04/06
Data decyzji:
2021/04/13

Załączniki:

udostępnił: Biuro Dialogu Obywatelskiego, wytworzono: 2021/03/12, odpowiedzialny/a: Joanna Gabinowska, wprowadził/a: Joanna Gabinowska, dnia: 2021/04/14 11:10:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Gabinowska 2021/04/14 11:10:55 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2021/03/12 13:27:04 nowa pozycja