Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wyniki konkursów ofert

Nr konkursu:
BOP/SP/2013/008
Nazwa zadania:
Rehabilitacja społeczna osób bezdomnych, zapewnienie schronienia osobom potrzebującym, połączone z profilaktyką uzależnień realizowane w Szczecinie dla osób bezdomnych
Rodzaj zadania:
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób .
Termin składania:
2012/12/21
Data decyzji:
2013/01/03

Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Caritas Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej 543125.00
Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy 139650.00
Polsko - Belgijskie Towarzystwo Pomocy Socjalnej Szczecin – Antwerpia 0.00
Szczecińskie Stowarzyszenie ZŁOTY WIEK 415000.00
Stowarzyszenie Feniks 468325.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2012/11/28, odpowiedzialny/a: Sylwia Pączka, wprowadził/a: Sylwia Pączka, dnia: 2013/01/04 15:00:15
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sylwia Pączka 2020/06/26 15:12:37 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2013/01/04 15:00:15 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2012/11/28 11:11:37 nowa pozycja