Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wyniki konkursów ofert

Nr konkursu:
BOP/SP/2010/006
Nazwa zadania:
Integracja i aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji obejmujących osoby z dysfunkcją narządu słuchu, wzroku, układu mięśniowo-kostnego.
Rodzaj zadania:
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Termin składania:
2010/01/07
Data decyzji:
2010/01/25

Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „TĘCZA” w Szczecinie 20000.00
Stowarzyszenie Pomocy w Rozwoju Społecznym i Zawodowym Osób Niepełnosprawnych 23750.00
Stowarzyszenie Reumatyków i ich Sympatyków Koło Odra Bałtyk 26600.00
Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski 48742.00
Polski Związek Głuchych Oddział Zachodniopomorski 43400.00
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Wojewódzki w Szczecinie 20200.00
Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Parkinsona 7270.00
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Okręgowego 22500.00
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki w Szczecinie 27300.00
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2009/12/07, odpowiedzialny/a: Sylwia Pączka, wprowadził/a: Sylwia Pączka, dnia: 2010/02/03 11:47:06
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sylwia Pączka 2010/02/03 11:47:06 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2009/12/07 11:36:05 nowa pozycja