Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wyniki konkursów ofert

Nr konkursu:
BDO/MB/2019/006
Nazwa zadania:
Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych.
Rodzaj zadania:
Celem zadania będzie przygotowanie i realizacjia projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych. Przez "żródła zewnętrzne należy rozumieć zasoby finansowe wszelkich podmiotów niezwiązanych organizacyjnie z Gminą Miasto Szczecin ani z Organizacją składającą wniosek o dofinansowanie w niniejszym konkursie. Źródłami zewnętrznym finansowania projektów mogą być np. fundusze europejskie, programy ministerialne, środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a także środki z innych jednostek samorządu terytorialnego.
Termin składania:
2018/12/28
Data decyzji:
2019/01/15

Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Stowarzyszenie Edukacji Społeczno-Zawodowej ESPRIT 12000.00
Stowarzyszenie Akademia 50000.00
Fundacja Akademii Muzyki Dawnej 7800.00
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne BRAMA VITAE 11528.80
Stowarzyszenie Edukacji Społeczno-Zawodowej ESPRIT 12000.00

Załączniki:

IV
udostępnił: Biuro Dialogu Obywatelskiego, wytworzono: 2018/12/06, odpowiedzialny/a: Małgorzata Borzuchowska, wprowadził/a: Małgorzata Borzuchowska, dnia: 2019/01/15 14:08:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Borzuchowska 2019/01/15 14:08:41 modyfikacja wartości
Małgorzata Borzuchowska 2018/12/06 12:20:14 nowa pozycja