Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 80341392

Aktualna strona: 484850

Wydrukowano: 6543

Wyniki konkursów ofert

Nr konkursu:BDO/MB/2019/006
Nazwa zadania:Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych.
Rodzaj zadania:Celem zadania będzie przygotowanie i realizacjia projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych. Przez "żródła zewnętrzne należy rozumieć zasoby finansowe wszelkich podmiotów niezwiązanych organizacyjnie z Gminą Miasto Szczecin ani z Organizacją składającą wniosek o dofinansowanie w niniejszym konkursie. Źródłami zewnętrznym finansowania projektów mogą być np. fundusze europejskie, programy ministerialne, środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a także środki z innych jednostek samorządu terytorialnego.
Termin składania ofert:2018/12/28
Data decyzji:2019/01/15

Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Stowarzyszenie Edukacji Społeczno-Zawodowej ESPRIT   12000.00  
Stowarzyszenie Akademia   50000.00  
Fundacja Akademii Muzyki Dawnej   7800.00  
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne BRAMA VITAE   11528.80  
Stowarzyszenie Edukacji Społeczno-Zawodowej ESPRIT   12000.00  
Lista załączników:
typ pliku  BD0/MB/2019/006  [155 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin