Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wyniki konkursów ofert

Nr konkursu:
BOP/MB/2015/052
Nazwa zadania:
Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych
Rodzaj zadania:
Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji najciekawszych projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych. Przez "żródła zewnętrzne należy rozumieć zasoby finansowe wszelkich podmiotów niezwiązanych organizacyjnie z organizacją składającą wniosek o dofinansowanie w niniejszym otwartym konkursie ofert. Źródłami zewnętrznym moga być np. fundusze unijne, fundusze szwajcarskie, fundusz norweskie, środki ministerialne, środki z innych jednostek samorządu terytorialnego, środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej itp.
Termin składania:
2015/06/30
Data decyzji:
2015/07/03

Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Klub Koszykówki WILKI MORSKIE 8000.00
Fundacja Mare Articum 11000.00
Tyflopunkt Fundacji SZANSA dla Niewidomych, Sz-n 3700.00

Załączniki:

IV
udostępnił: Biuro Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2015/06/09, odpowiedzialny/a: Małgorzata Borzuchowska, wprowadził/a: Małgorzata Borzuchowska, dnia: 2015/07/06 10:18:09
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Gabinowska 2020/03/26 11:02:10 modyfikacja wartości
Małgorzata Borzuchowska 2015/07/06 10:18:09 modyfikacja wartości
Małgorzata Borzuchowska 2015/06/09 08:46:02 nowa pozycja