Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wyniki konkursów ofert

Nr konkursu:
BOP/MB/2014/006
Nazwa zadania:
Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych.
Rodzaj zadania:
Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji najciekawszych projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych. Przez "żródła zewnętrzne należy rozumieć zasoby finansowe wszelkich podmiotów niezwiązanych organizacyjnie z organizacją składającą wniosek o dofinansowanie w niniejszym otwartym konkursie ofert. Źródłami zewnętrznym moga być np. fundusze unijne, fundusze szwajcarskie, fundusz norweskie, środki ministerialne, środki z innych jednostek samorządu terytorialnego, środki z PFRON, FIO, WFOŚiGW itp. Priorytetem w konkursie na 2014 r jest realizacja projektów, których celem będzie wzmacjnianie relacji miasta Szczecin z krajami skandynawskimi.
Termin składania:
2013/12/31
Data decyzji:
2014/01/10

Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych "TWIKS" 15570.00
Akademia Muzyki Dawnej 10000.00

Załączniki:

IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2013/11/19, odpowiedzialny/a: Małgorzata Borzuchowska, wprowadził/a: Małgorzata Borzuchowska, dnia: 2014/01/14 10:55:11
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Borzuchowska 2014/01/14 10:55:11 modyfikacja wartości
Małgorzata Borzuchowska 2013/11/19 13:30:32 nowa pozycja