Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 80352195

Aktualna strona: 485014

Wydrukowano: 6543

Wyniki konkursów ofert

Nr konkursu:BOP/MB/2014/042
Nazwa zadania:Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych.
Rodzaj zadania:Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji najciekawszych projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych. Przez "żródła zewnętrzne należy rozumieć zasoby finansowe wszelkich podmiotów niezwiązanych organizacyjnie z organizacją składającą wniosek o dofinansowanie w niniejszym otwartym konkursie ofert. Źródłami zewnętrznym moga być np. fundusze unijne, fundusze szwajcarskie, fundusz norweskie, środki ministerialne, środki z innych jednostek samorządu terytorialnego, środki z PFRON, FIO, WFOŚiGW itp. Priorytetem w konkursie na 2014 r jest realizacja projektów, których celem będzie wzmacjnianie relacji miasta Szczecin z krajami skandynawskimi.
Termin składania ofert:2014/03/10
Data decyzji:2014/03/20

Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Fundacja Bezpieczne Wakacje   5470.00  
Fundacja SEKTOR 3   5550.00  
Caritas Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej   3000.00  
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku   0.00  
Oddzial Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych   10000.00  
Stowarzyszenie Rodzin i Przyaciół Osób Mniejszych Szans WIĘŹ   5000.00  
Stowazryszenie Przyjazny Szczecin   1400.00  
Stowarzyszenie Polites   0.00  
Lista załączników:
typ pliku  BOP/MB/2014/042  [53 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin