Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wyniki konkursów ofert

Nr konkursu:
BOP/MB/2012/049
Nazwa zadania:
Uruchomienie i prowadzenie Domu Sąsiedzkiego - Lokalnego Centrum Aktywności Obywatelskiej w Szczeciniw - pilotaż
Rodzaj zadania:
zadanie ma polegać ma na prowadzeniu w społeczności lokalnej na rzecz mieszkańców dzielnicy/osiedla działalności w obszarach takich jak np. sport, kultura, oświata, wychowanie, rekreacja, turystyka itp., które stanowić będą ofertę spędzania czasu wolnego w miejscu zamieszkania, przy czym szczególnie preferowane będą działania nieodpłatne. Poza tym Dom ma prowadzić działania adresowane do wszystkich grup wiekowych, angażujące i aktywizujące mieszkańców w działalność na rzecz społeczności lokalnej. Wśród tych działań wymienić należy np. festyn lokalny dla mieszkańców, wspólne sprzątanie wybranego terenu dzielnicy/osiedla, prowadzenie serwisu www z najważniejszymi i aktualnymi informacjami dla mieszkańców, organizacja wystaw, imprez okolicznościowych (typu święto dzielnicy/osiedla), itp. Obiekt powinien być dostępny dla mieszkańców przez 7 dni w tygodniu przez co najmniej 6 godzin dziennie
Termin składania:
2012/06/20
Data decyzji:
2012/07/02

Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Stowarzyszenie "Nasze Warszewo" 30000.00

Załączniki:

IV
udostępnił: , wytworzono: 2012/05/31, odpowiedzialny/a: Małgorzata Borzuchowska, wprowadził/a: Joanna Gabinowska, dnia: 2012/07/03 12:55:14
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Gabinowska 2012/07/03 08:43:17 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2012/07/03 08:43:17 usunięcie pozycji
Małgorzata Borzuchowska 2012/07/02 11:43:22 modyfikacja wartości
Małgorzata Borzuchowska 2012/07/02 11:27:54 modyfikacja wartości
Małgorzata Borzuchowska 2012/07/02 11:20:50 modyfikacja wartości
Małgorzata Borzuchowska 2012/05/31 07:51:18 nowa pozycja