Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 74922456

Aktualna strona: 868103

Wydrukowano: 7151

Ogłoszenia konkursów ofert

Nr konkursu:BOP/MB/2016/006
Nazwa zadania:Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych.
Rodzaj zadania:Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji najciekawszych projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych. Przez "żródła zewnętrzne należy rozumieć zasoby finansowe wszelkich podmiotów niezwiązanych organizacyjnie z organizacją składającą wniosek o dofinansowanie w niniejszym otwartym konkursie ofert. Źródłami zewnętrznym moga być np. fundusze unijne, fundusze szwajcarskie, fundusz norweskie, środki ministerialne, środki z innych jednostek samorządu terytorialnego, środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej itp.
Termin składania ofert:2015/12/31

Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Stowarzyszenie KAMERA   5600.00  
Instytut Nowych Technologii Ekologii i Rozwoju   26850.00  
Fundacja Akademii Muzyki Dawnej   18000.00  
Fundacja Sektor 3   5820.00  
Fundacja Mierz Wysoko   10000.00  
Stowarzyszenie Polites   12220.00  
Oddział Zachodniopomorski PZG   15690.00  
Fundacja Pięć Palców   8799.00  

  Oferta realizacji zadania publicznego [146 KB]
  oświadczenie VAT [29 KB]
  Oświadczenie RODO [30 KB]

Lista załączników:
typ pliku  BOP/MB/2016/005  [94 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin