Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ogłoszenia konkursów ofert

Nr konkursu:
BDO/ID/2020/055
Nazwa zadania:
Przygotowanie i realizacja działań, wydarzeń i przedsięwzięć na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych z terenu Szczecina.
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust.1 pkt 5) Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Termin składania:
2020/03/16
  Oferta realizacji zadania publicznego [146 KB]
 przykładowy wzór wypełnienia druku oferty [867 KB]

Załączniki:

udostępnił: Biuro Dialogu Obywatelskiego, wytworzono: 2020/02/21, odpowiedzialny/a: Iwona Dubiel, wprowadził/a: Iwona Dubiel, dnia: 2020/03/05 14:33:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Dubiel 2020/03/05 14:33:23 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2020/02/21 11:14:34 nowa pozycja