Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 74852752

Aktualna strona: 290049

Wydrukowano: 5091

nowe inwestycje

kułakowskiego- zmiana


OBWIESZCZENIE

                                                                 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

Na podstawie art. 11d ust.5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1496 j.t.), Urząd Miasta Szczecin - Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej zawiadamia że Gmina Miasto Szczecin pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin  złożyła w tutejszym wydziale dnia 26.04.2019r. wniosek w  sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej nr 6/2017 z 05.12.2017r. pod nazwą : Budowa ulicy Kułakowskiego w Szczecinie”  w granicach działek :

  1. obręb 3026,  dz. nr 3/5; obręb 3028, dz. nr 13;obręb 3205, dz. nr 2/2, 21/8, 21/27;

obręb 3098, dz. nr 42/1, 42/6, 42/7, 43/2, 60/4, 60/6; obręb 3099, dz. nr 120/3, 154, 152/12, 199; obręb 3100, dz. nr 31, 32,

 

w zakresie dz. 21/14, 21/24 obręb 3205.

W terminie 14 dni od ukazania się powyższego obwieszczenia można w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej (II p. w pokoju nr 266) Urzędu Miasta Szczecin,  zapoznać się z aktami sprawy.

 

Prezydent Miasta Szczecin


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin