Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 65117769

Aktualna strona: 245350

Wydrukowano: 5090

nowe inwestycje

budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego „B2” przy al. Piastów 40c


 

 

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405 t.j.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 15.12.2017r. Prezydent Miasta Szczecin wydał decyzję nr 1935/17 znak: WUiAB-II.6740.613.2017.DK, UNP: 73533/WUiAB/-I/17 na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego „B2” przy al. Piastów 40c (działki nr 2/14 i nr 2/17 z obrębu 1049) w Szczecinie w ramach inwestycji: budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych „OSIEDLE PIASTÓW” przy al. Piastów (działki nr 2/14, 2/7, 2/21 z obrębu 1049) w Szczecinie.

Decyzja ta została zarejestrowana dnia 15.12.2017r. w publicznie dostępnym wykazie decyzji dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pod numerem 3649/2017.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 21 dni, tj. od dnia 19.12.2017r. do dnia 08.01.2018r. Zawiadamia się, że w podanym terminie, z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1, pokój 259 (tel. 091 42 45 561), od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

 

                     Prezydent Miasta Szczecin


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin