Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 67333622

Aktualna strona: 255650

Wydrukowano: 5090

nowe inwestycje

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA


OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2017r. poz.1496 t.j.) organ administracji architektoniczno - budowlanej zawiadamia, że w związku ze złożonym w dniu 06.02.2018r. wnioskiem Gminy Miasto Szczecin – Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego (adres: ul. Klonowica 5; 71-241 Szczecin), zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi, chodnika oraz budowa oświetlenia w ciągu ulicy Drozdowej w Szczecinie”, zlokalizowanej na terenie działek położonych w Szczecinie, oznaczonych numerami ewidencyjnymi: nr działek pod inwestycję: • 21/2, 22/22, 63dr z obrębu 2044; • 12/1, 12/5, 12/6, 12/7 z obrębu 2045; • 1dr, 3/1, 3/8, 3/10, 3/11 z obrębu 2049; nr działek z ograniczonym sposobem użytkowania: • 30/14, 30/15dr, 62dr z obrębu 2044; • 7dr z obrębu 2045; • 1/2dr z obrębu 2046; • 4dr z obrębu 2049; Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni, tj. od dnia 02.03.2018r. do dnia 16.03.2017r. W podanym terminie można, w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej (IIp. pok. 206) Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, zapoznać się z aktami sprawy.
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin