Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 73248328

Aktualna strona: 282333

Wydrukowano: 5091

nowe inwestycje

„Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza” – Podzadanie nr 3: przebudowa ul. Górnośląskiej w Szczecinie


 OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

Urząd Miasta Szczecin - Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej zawiadamia na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2018.1474 t.j.), że Prezydent Miasta Szczecin złożył w tutejszym Wydziale dnia 07.12.2018 r. wniosek w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ul. Górnośląskiej w Szczecnie w ramach zadania pt. „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza” – Podzadanie nr 3: przebudowa ul. Górnośląskiej w Szczecinie, obejmującej następujące nieruchomości: 

  • działki nr: 46/2, 46/3, 50/12, 50/10, 48/1, z obr. 1084
  • działki nr: 5/4, z obr. 1093
  • działki nr: 14/3, z obr. 1095

 W terminie 14 dniod dnia ukazania się powyższego obwieszczenia można w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej (II p. pokój nr 260) Urzędu Miasta Szczecin, zapoznać się
z aktami sprawy.

                                                                     

                                                                            Prezydent Miasta Szczecin


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin