Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 74852656

Aktualna strona: 290048

Wydrukowano: 5091

nowe inwestycje

Obwieszczenie Przebudowa torowiska pl. Żołnierza – pl. Hołdu Pruskiego


OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 03.10.2018 r. (uzupełniony w dniu 17.12.2018 r.), Pana Rafała Gmiterka, występującego w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o  zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 115 polegająca na: przebudowie jezdni, torowiska tramwajowego, ciągów pieszych, dróg rowerowych, sieci trakcyjnej, kolidującej infrastruktury podziemnej oraz zagospodarowaniu terenu elementami małej architektury
w ramach inwestycji pn.: Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną na odcinku
pl. Żołnierza – pl. Hołdu Pruskiego – ul. Matejki – ul. Piłsudskiego (do pl. Rodła)
w Szczecinie”. 

Działki objęte inwestycją przeznaczone w całości lub w części pod pas drogowy:

Miasto Szczecin, obręb 1030:

dz. nr: 2/5; 8/1; 17/1, 8/8

Miasto Szczecin, obręb 1031:

dz. nr: 8/13; 11/12

Miasto Szczecin, obręb 1036:

dz. nr: 13

Miasto Szczecin, obręb 1037:

dz. nr: 1 

Działki z ograniczonym sposobem korzystania dla obowiązku budowy/przebudowy sieci uzbrojenia terenu i/lub obowiązku budowy/przebudowy urządzeń wodnych lub urządzeń  melioracji wodnych szczegółowych i/lub obowiązku budowy/przebudowy innych dróg publicznych i/lub obowiązku budowy/przebudowy zjazdów i/lub obowiązku budowy tymczasowych obiektów budowlanych i/lub obowiązku rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz tymczasowych obiektów budowlanych:

Miasto Szczecin, obręb 1031:

dz. nr: 6

Miasto Szczecin, obręb 1036:

dz. nr: 6 

Jednocześnie, zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, że z zebranymi materiałami dotyczącymi tego postępowania można zapoznać się
w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, pokój 240 (tel. 4303-570), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym) i wnieść ewentualne swoje uwagi i wyjaśnienia w tej sprawie.


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin