Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania

Wydział merytoryczny:
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych
Odpowiadający:
Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta
Data odpowiedzi:
2019/06/07
Czy odpowiedź udzielona w terminie:
Nie

W odpowiedzi na Pani zapytanie nr 650, przedkładam poniżej odpowiedź na pytania zawarte w przedmiotowym zapytaniu.

Ad.1 Decyzja – pozwolenie na budowę nr 1519/17, na remont sali gimnastycznej z przebudową zaplecza budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I. stopnia przy ul. Bolesława Śmiałego 42/43 (dz. nr. 3/8 z obr. 2157), została wydana w dniu 06.10.2017r.

Ad.2 Ogłoszenie przetargu na przebudowę sali gimnastycznej planowane jest w lipcu br.
Ad.3 Przesunięcie terminu przystąpienia do przebudowy sali gimnastycznej, było spowodowane głównie względami organizacyjnymi oraz ograniczonymi możliwościami finansowymi budżetu miasta. Jako priorytetowe kontynuowane były prace związane z poprawą stanu technicznego budynku OSM I. stopnia (obejmujące m.in. modernizację toalet prawego skrzydła, wymianę stolarki okiennej, remont mieszkania służbowego w prawym skrzydle budynku, wykonanie tzw. ,,przebitki”, tj. skomunikowania lewego i prawego skrzydła na poziomie parteru wraz z remontem sąsiadujących pomieszczeń) jak również prace termomodernizacyjne, na łączną kwotę przekraczającą w latach 2017÷ 2019r. 5, 5mln złotych. Ponadto, proces inwestycyjny uwarunkowano od zakończenia prac termomodernizacyjnych
w Pałacu Młodzieży, który to udostępnić miał swoją salę gimnastyczną uczniom OSM I. stopnia, na czas remontu sali
gimnastycznej.


Interpelacja: Dot. remontu sali gimnastycznej przy OSM
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2019/06/07, odpowiedzialny/a: Marzena Arciszewska, wprowadził/a: Marzena Arciszewska, dnia: 2019/06/07 15:37:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marzena Arciszewska 2019/06/07 15:37:07 nowa pozycja