Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77993738

Aktualna strona: 2270115

Wydrukowano: 0

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania

Wydział merytoryczny:Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych
Odpowiadający:Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta
Data odpowiedzi:2019/06/07
Czy odpowiedź udzielona w terminie:Nie

W odpowiedzi na Pani zapytanie nr 650, przedkładam poniżej odpowiedź na pytania zawarte w przedmiotowym zapytaniu.

Ad.1 Decyzja – pozwolenie na budowę nr 1519/17, na remont sali gimnastycznej z przebudową zaplecza budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I. stopnia przy ul. Bolesława Śmiałego 42/43 (dz. nr. 3/8 z obr. 2157), została wydana w dniu 06.10.2017r.

Ad.2 Ogłoszenie przetargu na przebudowę sali gimnastycznej planowane jest w lipcu br.
Ad.3 Przesunięcie terminu przystąpienia do przebudowy sali gimnastycznej, było spowodowane głównie względami organizacyjnymi oraz ograniczonymi możliwościami finansowymi budżetu miasta. Jako priorytetowe kontynuowane były prace związane z poprawą stanu technicznego budynku OSM I. stopnia (obejmujące m.in. modernizację toalet prawego skrzydła, wymianę stolarki okiennej, remont mieszkania służbowego w prawym skrzydle budynku, wykonanie tzw. ,,przebitki”, tj. skomunikowania lewego i prawego skrzydła na poziomie parteru wraz z remontem sąsiadujących pomieszczeń) jak również prace termomodernizacyjne, na łączną kwotę przekraczającą w latach 2017÷ 2019r. 5, 5mln złotych. Ponadto, proces inwestycyjny uwarunkowano od zakończenia prac termomodernizacyjnych
w Pałacu Młodzieży, który to udostępnić miał swoją salę gimnastyczną uczniom OSM I. stopnia, na czas remontu sali
gimnastycznej.


Interpelacja:Dot. remontu sali gimnastycznej przy OSM
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin