Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 78032648

Aktualna strona: 2272938

Wydrukowano: 0

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania

Wydział merytoryczny:Wydział Spraw Społecznych
Odpowiadający:Daniel Wacinkiewicz - Z-ca Prezydenta Miasta Szczecin
Data odpowiedzi:2019/01/17
Czy odpowiedź udzielona w terminie:Tak

w odpowiedzi na zapytanie nr 95 uprzejmie informuję, iż:
1. Program polityki zdrowotnej pn. „Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2019-2021 dla mieszkańców Szczecina”, zostanie uruchomiony do realizacji w 2019 r. na podstawie podpisanej umowy z Realizatorem Programu.
2. Nabór do Programu rozpocznie się na podstawie terminu wskazanego w umowie
zawartej z Realizatorem Programu.
3. Treść Programu jest integralną częścią ogłoszenia konkursu ofert nr WSS-I.1.2019.WP na wybór Realizatora Programu. Ścieszka dostępu do treści Programu: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50210.asp?soid=2141B8AF51A44AFA878D0DB4C61CA9D1
4. Harmonogram w zakresie realizacji Programu będzie opracowany na podstawie zawartej umowy z Realizatorem Programu. Termin składania ofert w ramach konkursu upływa 31.01.2019 r.
5. Miasto Szczecin w 2019 roku wystąpi do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego z Wnioskiem o pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu polityki zdrowotnej (PPZ) w zakresie leczenia niepłodności metodą in vitro”. Jednym z warunków złożenia wniosku jest potwierdzenie zawarcia umowy z Realizatorem Programu.
 


Interpelacja:Dot. miejskigo programu leczenia bezpłodności metodą in vitro
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin