Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 78082835

Aktualna strona: 2276198

Wydrukowano: 0

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania

Wydział merytoryczny:Biuro Prezydenta Miasta
Odpowiadający:Anna Szotkowska - Z-ca Prezydenta Miasta
Data odpowiedzi:2019/06/26
Czy odpowiedź udzielona w terminie:Nie


w odpowiedzi na Pana interpelację dotyczącą uzyskania decyzji ZRID
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - w ciągu ulic Andersena, Północnej
i Wapiennej informuję, że do czasu realizacji zadania przebudowy ulic Andersena, Północnej i Wapiennej podejmowane będą działania wyłącznie z zakresu bieżącego utrzymania dróg, stanu nawierzchni, czy oznakowania drogowego. Ponadto informuję, że w porozumieniu z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie zweryfikowana została liczba zdarzeń w ciągu ww. ulic za lata 2015 – 2018. Ilość zdarzeń za poszczególne lata jest porównywalna i w całości kwalifikowana jest, jako kolizje (bez rannych). Przy połączeniu ul. Wapiennej z ul. Północną (łuk drogi) zastosowane są rozwiązania z zakresu inżynierii ruchu drogowego, których celem jest wymuszenie poruszania się kierujących ze zmniejszoną prędkością.
Nadmienić należy, iż ustawa z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2018r. poz 1990 ze zm.) zobowiązuje kierujących do zachowania ostrożności oraz szczególnej ostrożności (art. 3 ust 1), w tym dostosowania prędkości pojazdów do warunków, w jakich ruch się odbywa, m.in. do stanu i widoczności drogi (art. 19 ust 1). Pieszy obowiązany jest natomiast korzystać z chodnika, a w razie jego braku z pobocza bądź z jezdni pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi (art. 11).
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Szczecina na 2019 rok i lata następne zapisano następujące środki na realizację zadania:
• 2019 – 2.916.500,- zł (koszt dokumentacji oraz odszkodowania)
• 2020 – 3.095.000,- zł (roboty budowlane)
• 2021 – 1.658.500,- zł (roboty budowlane)


Harmonogram realizacji:
 

 

2019 rok

  • pozyskanie dokumentacji projektowej
  • wydanie przez Prezydenta Miasta Szczecin decyzji ZRID 5/2019
  • wypłata odszkodowań za przejęte tereny
  • przetarg na roboty budowlane (zbiornik retencyjny ul. Fińska)

I kwartał 2020 – IV kwartał 2021

Roboty budowlane (budowa zbiornika retencyjnego)

Realizacja pozostałej części zadania w zależności od środków zapisanych
w budżecie Miasta Szczecin.

 

 


Interpelacja:Dot. uzyskania decyzji ZRID o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowe – w ciągu ulic Andersena, Północnej i Wapiennej
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin