Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77993718

Aktualna strona: 2270112

Wydrukowano: 0

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania

Wydział merytoryczny:Wydział Gospodarki Komunalnej
Odpowiadający:Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin
Data odpowiedzi:2019/03/21
Czy odpowiedź udzielona w terminie:Tak

W nawiązaniu do Pana interpelacji w sprawie stacji roweru miejskiego przy Stawie Brodowskim wyjaśniam, że przede wszystkim sprostowania wymaga treść interpelacji. Przypisał Pan wypowiedź dwóch anonimowych mieszkańców Niebuszewa, notabene zaczynającą się od słów "Ludzie są jacyś niepoważni" rzecznikowi miejskiej spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne. Powyższe, wynika i z samego artykułu na stronie Radia Szczecin, jak i załączonych tam nagrań.
Potwierdzam natomiast, że pismem z 31 stycznia 2019 roku spółka NiOL wystąpiła do Rady Osiedla Niebuszewo z prośbą o wskazanie nowej lokalizacji dla stacji Bike_S Staw Brodowski, ponieważ obecna lokalizacja skutkuje dużą liczbą kosztownych dewastacji. Rada Osiedla Niebuszewo na dzień dzisiejszy nie udzieliła odpowiedzi.
Jednocześnie informuję, że Gmina Miasto Szczecin przewiduje w kolejnych latach budżetowych budowę punktów monitoringu przy Stawie Brodowskim.


Interpelacja:Dot. stacji roweru miejskiego przy Stawie Brodowskim
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin